Verwijzing naar herroepingsrecht

U kunt uw aanvaarding van de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) of - wanneer de verzending vor het verstrijken van de vastgestelde periode plaatsvindt - door het terugzenden van het product herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke informatie, echter niet vooraleer de ontvanger de goederen heeft ontvangen (bij een terugkerende levering van gelijksoortige goederen niet voor de ontvangst van de eerste deellevering) en evenmin vooraleer onze informatieplicht is vervuld in overeenstemming met artikel 246 P2 in combinatie met 1 lid 1 en 2 EGBGB (Invoeringswet Duits Burgerlijk Wetboek) en onze plichten in overeenstemming met 312g lid 1 zin 1 Duits Burgerlijk Wetboek in combinatie met artikel 246 3 EGBGB. Om de herroepingstermijn in acht te nemen volstaat tijdige verzending van de herroeping of het product.

De herroeping moet worden gestuurd naar:

United e-Commerce - Stropdas-Mode.nl
Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben
Duitsland


Gevolgen van herroeping

In geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de door beide partijen ontvangen prestaties geretourneerd te worden en dient eventueel verkregen voordeel (bijv. renten) terugbetaald te worden. Kunt u ons de ontvangen prestatie of het genoten nut (bijv. gebruiksvoordeel) geheel of gedeeltelijk niet, of slechts in verslechterde toestand teruggeven respectievelijk restitueren, dan dient u ons mogelijk een vergoeding te bieden. Voor de verslechtering van het product en voor genoten voordeel hoeft u uitsluitend een vergoeding te betalen voorzover het voordeel of de verslechtering terug te voeren is op een gebruik van het product dat verder gaat dan de controle van de eigenschappen en functies. Onder 'controle van de eigenschappen en functies' wordt verstaan het testen en uitproberen van de desbetreffende waren, zoals dat bijvoorbeeld in een winkel mogelijk en gebruikelijk is.

Artikelen die als pakket kunnen worden verzonden, dienen op ons risico te worden geretourneerd. U dient de kosten voor het terugzenden te dragen, als de geleverde goederen identiek zijn aan de bestelde goederen. In andere gevallen is het terugzenden voor u gratis. Goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden bij u opgehaald. Verplichtingen tot het restitueren van betalingen moeten binnen 30 dagen worden uitgevoerd. De termijn begint voor u met het verzenden van uw herroepingsverklaring of de goederen, voor ons met de ontvangst.

Overig

Op alle andere punten streven we naar een fair compromis op basis van het Duitse Burgerlijke Wetboek (BGB). Beter kunt u het zich als klant niet wensen. Als bevoegde rechtbank komen we Hannover overeen.